СОВЕТНИЦИ

Person

Мики Манев - СДСМ

Претседател на советот на Општина Карбинци

Person

Марија Андонова Стојменова - СДСМ

Член на Совет на Општина Карбинци

Person

Рамис Мемиш - СДСМ

Член на Совет на Општина Карбинци

Person

Сања Анѓелова - СДСМ

Член на Совет на Општина Карбинци

Person

Драги Наковски - СДСМ

Член на Совет на Општина Карбинци

Person

Николче Богдански - ВМРО - ДПМНЕ

Член на Совет на Општина Карбинци

Person

Весна Иванова - ВМРО - ДПМНЕ

Член на Совет на Општина Карбинци

Person

Даниел Љубев - ВМРО - ДПМНЕ

Член на Совет на Општина Карбинци

Person

Деспина Паунова - Македонска десничарска политичка партија

Член на Совет на Општина Карбинци