Назив на документотТип
Закон за локална Самоуправа Преземи PDF
Правилник за Систематизација 2016 година  Преземи PDF
Измена на Правилник за Систематизација 2018 година Преземи PDF
Измена на Правилник за Систематизација 2019 година Преземи PDF
Izmena na Pravilnik za sistematizacija 2019 -2 Преземи PDF
Izmena na Pravilnik za sistematizacija 2023 1 Преземи PDF
Izmena na Pravilnik za sistematizacija 2023 2 Преземи PDF
Одлука за организација на општинската администрација Преземи PDF
Табеларен преглед на вработени во општинска администрација Преземи PDF
Органограм на општина Карбинци Преземи PDF
Табеларен преглед на работните места Преземи PDF

вработување

 
Годишен план за вработување 2024 година Преземи PDF