Започнаа градежните активности за асфалтирање на улица во с.Таринци, прва од вкупно 7-те улици во нашата општина кои ќе добијат асфалт во следниот период.


Во следните денови продолжуваме со градежни активности на улиците во с.Карбинци и с.Нов Караорман.

Општина Карбинци во рамки на своите можности ќе продолжи интензивно да работи на

подобрување на локалната патна инфраструктура со реконструирање и асфалтирање на општинските патишта и улици!