Никогаш да не се заборави на ден 14.10.1944 паднаа невини жртви од местата Долни Балван и Крупиште

од страна на германскиот и бугарскиот фашистичкиот окупатор.

Слава им!