Успешно заврши јавната набавка за избор на изведувач за доградба на детската градинка "Кокичиња" во с.Таринци.
Следи период на потпишување на договорот со изведувачот а со започнување на градежни активности започнуваме во текот на месец Март.
Оваа детска градинка е од големо значење за Општина Карбинци, со тоа што доградбата ќе го зголеми капацитетот за 50 дечиња
и чекањето за упис на деца во градинка во нашата општина ќе стане минато!
слика
слика
слика