Посветено работиме на квалитетно подобрување на локалната патна инфраструктура и намалување на бројот на улици без асфалт во нашата општина!
Нашата цел е да ги подобриме условите и обезбедиме соодветен пристап до домовите на граѓаните во сите населени места,
се стремиме општина Карбинци да биде развиена општина со достоинствени услови за живеење!
слика
слика
слика