Месна заедница Таринци вечерва одржа седница за избор на совет и раководство


Со голема благодарност на претходниот состав за оствареното секогаш во интерес на жителите на Таринци.
Продолжуваме посветено!