Дигитализирана Општина

Документи Линк
Дигитализирана Општина Карбинци Преземи

Дигитализацијата нуди подобри услуги за граѓаните преку подобрување на времето на испорака, зголемување на транспарентноста и намалување на административни пречки! 

Програмата на УНДП преку имплементација на неколку проекти ја поддржува дигитализацијата на општинa Карбинци!