Јавна покана за учество на Проектен форум во Општина Карбинци

Општина Карбинци Ве поканува на Првата сесија од Проектниот форум во Понеделник, 20.11.2023 година со почеток во 17:00 часот,


во Спортската сала на ООУ "Страшо Пинџур" – Карбинци. Програмата „Зајакнување на општинските совети“ ја финансираат Швајцарската влада и Министерството за локална самоуправа,

а ја кофинансира и спроведува Програмата за развој на Обединетите нации (УНДП) во соработка со национални и локални партнери.

Целта на форумот е зголемување на учеството на граѓаните во процесот на донесување на одлуки на локално ниво.

Форумот е алатка за учество на граѓаните во подготовка и избор на приоритетни проекти.

Присутните граѓани на форумот ќе имаат можност да предлагаат и да изберат приоритетни проекти за општината, кои ќе се финансираат од проектниот фонд во износ од 48.000 - 80.000 УСД.

Дневен Ред  и Покана