Како дел од годишниот план на општина Карбинци со одлична динамика се одвиваат тековните градежни активности на детското игралиште во с.Долни Балван.
Паралелно се работи и на детското игралиште во с.Радање.
Нашата цел е подобрување на условите за децата и нивниот правилен развој, како важен сегмент во општеството! 
слика
слика