Од месец Јануари се воведуваат уште две нови автобуски линии до с.Аргулица и с.Козјак во општина Карбинци.


По утврдувањето на возните редови и цената на билетите, истите ќе бидат навремено и јавно објавени.

Граѓаните ќе имаат можност да изберат помеѓу единечни и повратни дневни билети, како и месечни и годишни билети по достапни и прифатливи цени.

Продопжуваме да работиме исклучиво во интерес на граѓаните, сè со цел да придонесеме секој еден граѓанин да ги почувствува благодетите кои ги нуди едно општество!