Денес започна реконструкција на една од главните улици во село Таринци. Атмосверска канализација и тротоарско решение се дел од проектот.

Преку Бирото за регионален развој се обезбедени финансиски средства во висина од 6.169.000 денари по програмата за развој на селата.

Градежна офанзива ќе продолжи и понатаму. За подобри услови во нашата општина.