Интезивно се одвиваат градежните активности во с.Карбинци каде се гради нова канализациона и водоводна линија, по што следува тампонирање и асфалтирање на улицата со должина од 620 метри.
Нашата заложба е обезбедување на подобри услови за живот на граѓаните и подобрување на патната и комуналната инфраструктурата во општина Карбинци!
слика
слика
слика