Отчет на Градоначалникот за изминатите две години транспарентно работење

Археолошки локалитет Баргала

НОВОСТИ

News_Image_0

05.12.2023

Втора форумска сесија во рамките на Проектот Зајакнување на општинските совети

Прочитај повеќе>
News_Image_1

05.12.2023

Две нови автобуски линии до с.Аргулица и с.Козјак

Прочитај повеќе>
News_Image_2

27.11.2023

Потпишани се договорите со Бирото за регионален развој

Прочитај повеќе>
News_Image_3

23.11.2023

Завршен проектот Оградување, осветлување и мапирање на локалитетот Баргала

Прочитај повеќе>
News_Image_4

21.11.2023

Проектот "Зајакнување на општинските совети"

Прочитај повеќе>
News_Image_5

17.11.2023

Изградба на резервоар за вода со капацитет од 200м3 во село Таринци

Прочитај повеќе>

ГАЛЕРИЈА