Денес на седница на Советот на општина Карбинци едногласно е изгласан Буџетот на општина Карбинци за 2024 година
истиот е проектиран согласно потребите на граѓаните, развоен и насоечен кон капитални проекти.
Нашата главна цел е општина Карбинци да продолжи да се развива, економијата да расте, а граѓаните да имаат подобар стандард!