Инвестициите во областа на патната инфраструктура во делот на рeконструкција на улици и патишта во Општина Карбинци продолжува!
Во наредниот период ќе се асфалтираат и реконструираат 8 улици во Општина Карбинци и тоа: 4 улици во с.Карбинци, 2 улици во с.Радање, 1 главна улица во с.Нов Караорман и 1 улица во с.Таринци.
Општина Карбинци ќе продолжи да работи во интерес на сите наши сограѓани!
_____
_____
_____