Се одржа Втората форумска сесија во рамките на Проектот "Зајакнување на општинските совети" во Општина Карбинци.
Претставници од работните групи ги презентираа сработените концепт проекти пред граѓаните.
Целта на форумот е зголемување на учеството на граѓаните во процесот на донесување на одлуки на локално ниво!