Во завршна фаза се градежните активности на подрачното основно училиште "Страшо Пинџур" во с.Таринци.


Годината ја завршуваме со ново училиште, наскоро учениците ќе ги имаат сите услови за нормално одвивање на редовната настава во современ о

бјект целосно опремен со нов училишен инвентар. Важно е да вложуваме во образованието на младите бидејќи тие се нашата иднина !