Денес нов асфалт доби улица во должина од 600м, со вредност од 2.904.769 денари во с.Козјак.
Согласно нашата програма за локални улици и патишта реализираме уште еден проект кој што е значаен за жителите на с.Козјак. 
Активностите за асфалтирање на улици на територијата на општина Карбинци ќе продолжат и во следниот период!