Денес во духот на новата година градоначалникот на општина Карбинци ги посети најмалите во нашата општина

во детската градинка ,,Кокичиња". Дечињата добија новогодишни пакетчиња а радоста беше незимерна.