БУЏЕТ за 2018 година

Буџет за 2018 година Преземи PDF
Агенција за патишта 2017-18 Преземи PDF
Буџет - фонд ( Приходи - Расходи ) Преземи PDF
Ненаменски Преземи PDF
Орган Преземи PDF
Реконструкција  Преземи PDF
Заштита на населението Преземи PDF