Патот Таринци - Долни Балван е еден од најважните проекти во историјата на општина Карбинци.
Застарената патна инфраструктура во овој дел беше главен проблем за околното население.
Повеќе од 50 години стар локален пат за прв пат ќе добие нов уреден лик со нова осветлена велосипедско пешачка патека!

-
-