Започна и бекатонирањето на пешачката патека на локалниот пат Таринци - Долни Балван. Наскоро осветлување и асфалтирање во 2 слоја на 6 метарскиот коловоз
слика
слика
слика
слика