НАДЛЕЖНОСТИ

 
Надлежности на Советот (член 21 од Статутот) Преземи PDF 

Совет на Општина Карбинци (мандат 2021 -2025)

 
Совет на Општина Карбинци (мандат 2021 -2025) Преземи PDF 

ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА СОВЕТОТ

 
Програма за работа Совет на Општина Карбинци за 2024 Преземи PDF 

Записници од седници на советот 2017-2021

Записник од 1-та Седница 2021 Преземи PDF

Записници од седници на советот 2021-2025

Записник од 1-та Седница Преземи PDF
Записник од 2-та Седница Преземи PDF
Записник од 3-та Седница Преземи PDF
Записник од 4-та Седница Преземи PDF
Записник од 5-та Седница Преземи PDF
Записник од 6-та Седница Преземи PDF
Записник од 7-та Седница Преземи PDF
Записник од 8-та Седница Преземи PDF
Записник од 9-та Седница Преземи PDF
Записник од 10-та Седница Преземи PDF
Записник од 11-та Седница Преземи PDF
Записник од 12-та Седница Преземи PDF
Записник од 13-та Седница Преземи PDF
Записник од 14-та Седница Преземи PDF
Записник од 15-та Седница Преземи PDF
Записник од 16-та Седница Преземи PDF
Записник од 17-та Седница Преземи PDF
Записник од 18-та Седница Преземи PDF
Записник од 19-та Седница Преземи PDF
Записник од 20-та Седница Преземи PDF
Записник од 21-та Седница Преземи PDF
Записник од 22-та Седница Преземи PDF
Записник од 23-та Седница (свечена ) Преземи PDF
Записник од 24-та Седница Преземи PDF
Записник од 25-та Седница Преземи PDF
Записник од 26-та Седница Преземи PDF
Записник од 27-та Седница Преземи PDF
Записник од 28-та Седница Преземи PDF
Записник од 29-та Седница Преземи PDF
Записник од 30-та Седница Преземи PDF
Записник од 31-та Седница Преземи PDF
Записник од 32-та Седница Преземи PDF
Записник од 33-та Седница Преземи PDF
Записник од 34-та Седница Преземи PDF
Записник од 35-та Седница Преземи PDF
Записник од 36-та Седница Преземи PDF
Записник од 37-та Седница Преземи PDF

СВИКУВАЊЕ НА СЕДНИЦИ НА СОВЕТОТ 2021 - 2025

01 Седница_Октомври 2021 Преземи PDF
02 Седница_Ноември 2021 Преземи PDF
03 Седница_Декември 2021 Преземи PDF
04 Седница_Јануари 2022 Преземи PDF
05 Седница_Февруари 2022 Преземи PDF
06 Седница_Март 2022 Преземи PDF
07 Седница_Април 2022 Преземи PDF
08 Седница_Мај 2022 Преземи PDF
09 Седница (свечена)_Јуни 2022 Преземи PDF
10 Седница_Jуни2022 Преземи PDF
11 Седница_Јули 2022 Преземи PDF
12 Седница_Јули 2022 Преземи PDF
13 Седница_Август 2022 Преземи PDF
14 Седница_Септември 2022 Преземи PDF
15 Седница_Октомври 2022 Преземи PDF
16 Седница_Ноември 2022 Преземи PDF
17 Седница_Декември 2022 Преземи PDF
18 Седница_Јануари 2023 Преземи PDF
19 Седница_Јануари 2023 Преземи PDF
20 Седница_Март 2023 Преземи PDF
21 Седница_Март 2023 Преземи PDF
22 Седница_Април 2023 Преземи PDF
23 Седница (свечена)_Мај 2023 Преземи PDF
24 Седница_Мај 2023 Преземи PDF
25 Седница_Јуни 2023 Преземи PDF
26 Седница_Јуни 2023 Преземи PDF
27 Седница_Јули 2023 Преземи PDF
28 Седница_Август 2023 Преземи PDF
29 Седница_Септември 2023 Преземи PDF
30 Седница_Октомври 2023 Преземи PDF
31 Седница_Ноември 2023 Преземи PDF
32 Седница_Декември 2023 Преземи PDF
33 Седница_Јануари 2024 Преземи PDF
34 Седница_Февруари 2024 Преземи PDF
35 Седница_Март 2024 Преземи PDF
36 Седница_Април 2024 Преземи PDF
37 Седница_Мај 2024 Преземи PDF