Квартални Извештаи

Квартален извештај за 2019 година

Квартаелн извештај 01.01.19-31.12.19 Преземи PDF
Квартален извештај 01.01.19-30.06.19 Преземи PDF
Квартален извештај 01.01.19-30.09.19 Преземи PDF
Квартален извештај 01.01.19-31.03.19 Преземи PDF

Квартален извештај за 2020 година

Квартален извештај 01.01.20-30.06.20 Преземи PDF
Квартален извештај 01.01.20-30.09.20 Преземи PDF
Квартален извештај 01.01.20-31.12.20 Преземи PDF

Квартален извештај за 2021 година

Квартален извештај 01.01.21-30.06.21 Преземи PDF
Квартален извештај 01.01.21-30.09.21 Преземи PDF
Квартален извештај 01.01.21-31.03.21 Преземи PDF
Квартален извештај 01.01.21-31.12.21 Преземи PDF

Квартален извештај за 2022 година

Квартален извештај 01.01.22-30.06.22 Преземи PDF
Квартален извештај 01.01.22-30.09.22 Преземи PDF
Квартален извештај 01.01.22-31.03.22 Преземи PDF
Квартален извештај 01.01.22-31.12.22 Преземи PDF

Квартален извештај за 2023 година

Квартален извештај_01.01.23-31.03.23 Преземи_PDF
Квартален извештај 01.01.23-31.06.23 Преземи PDF

Квартален извештај_01.01.23 - 30.09.23

Преземи PDF

Квартален извештај_01.0.23-31.12.23

Преземи_PDF