Денес во рамки на проектот на УНДП "Зајакнување на општинските совети" одржавме работилница за изработка на SWOT анализа со експерти од СЕГ Холдинг
претставникот од УНДП Фисник Шабани и претставници од и засегнати страни на локално ниво, бизнис, граѓански и јавен сектор,
за анализа на состојбата на општината по различни области и подготовка на стратегија за интегриран економски развој на нашата општина.
Сметам дека заедно со граѓанскиот и бизнис-секторот можеме многу да направиме за општина Карбинци,
постојат многу можности за развој на една успешна и убава општина!
слика
слика
слика