Пробивање на полски пат кај село Парналија


Денес пробиваме полски пат кој води до околните бачила кај село Парналија. Подобрувајќи ги условите во овие тешки предели ги исполнуваме ветувањата кај жителите од плачковичкиот регион.
Полесен пристап ќе имаат сточарите кои имаа потешкотии при носење на храна за добитокот но и побезбедно ќе можат да се движат во овие планински предели.