Од денес е пуштена во употреба агро-метеролошка станица за заштита на земјоделските култури во општина Карбинци.
Станицата ќе дава податоци за температурата на воздухот и релативна влажност, количина на дожд, радијација, брзина на ветар,
прогноза за болеста на земјоделската култура (винова лоза), прогноза за УВ индекс и полен.
Земјоделците во нашата општина ќе имаат можност да користат податоци од оваа метеоролошка станица во однос на метеоролошките
прогнози преку мобилната апликација Meteobot, тоа ќе придонесе за подобрување на условите за заштита на животната средина и секако за заштита на земјоделските култури.
слика
слика