БУЏЕТ 2021

Буџет за 2021 година Преземи PDF
Фискална Табела Преземи PDF
Биланс на тековно оперативни расходи Преземи PDF
Биланс на расходи на поставка Преземи PDF
Биланс на приходи на поставка Преземи PDF
Биланс на расходи на поставка 2 Преземи PDF
Квартален извештај заклучно со 31.12.2020 Преземи PDF
Втор посебен дел поставка Преземи PDF