Започнаа градежните активности во речното корито на река Козјачка во Карбинци.

Продолжување 4 фаза уредување со што граѓаните ќе добијат безбедно течение на реката без ризик од излевање. 

Проектот е во вредност од 7.456.803 ден. од кои 5.000.000 се обезбедени од Министерството за животна средина.

Ликот на ова место значително ќе биде сменет и во следниов период ќе се пристапи кон реализација на проект за осветлување.