Денес заедно со населението во село Кучица работевме на порамнување и подобрување на дел од пристапниот пат до населеното место.
Оваа делница во следниот период ќе биде и во планот за целосна изградба со асфалтирање.
Овој потег е во под плачковичкиот регион и е тешко пристапен.
слика
слика