Отчет на Градоначалникот за изминатите две години транспарентно работење

Археолошки локалитет Баргала

НОВОСТИ

News_Image_0

28.05.2024

ПОВИК ЗА АПЛИКАЦИИ – ПРОГРАМА ЗА МЛАДИ ПРОФЕСИОНАЛЦИ

Прочитај повеќе>
News_Image_1

20.05.2024

Јавен оглас за Набавка на специјално возило за собирање и изнесување на комунален отпад со капацитет од минимум 10 м3

Прочитај повеќе>
News_Image_2

20.05.2024

Поставен е јавен двоен тоалет на локација кај повеќенаменското игралиште во с.Таринци

Прочитај повеќе>
News_Image_3

20.05.2024

Generalka Weekend '24 во општина Карбинци!

Прочитај повеќе>
News_Image_4

13.05.2024

Јавен повик/конкурс за делегирање надлежност за организирање и реализирање на настани (манифестации): прослава на празникот на Општина Карбинци „Спасовден“ и прослава на празникот на село Таринци „Св. Троица“ на здруженија на граѓани и други правни субјекти

Прочитај повеќе>
News_Image_5

13.05.2024

Јавен повик за субвенционирање на инвертер клима уреди

Прочитај повеќе>

ГАЛЕРИЈА