Празник за љубителите на фудбалот и во село Таринци, започна турнирот во мал фудбал ,,Св Троица" 2024
 Сведоци сме на убави моменти во повеќе населени места, нашата општина живее во духот на спортот и културата.