ПРОЕКТИ

Project_Image_0

Полски патишта

Договор Полски патишта - Пат с.Крупиште - с.Уларци

Прочитај повеќе
Project_Image_1

Пристапни патишта Плачковица

Договор за Пристапни патишта Плачковица

Прочитај повеќе
Project_Image_2

Улица и мост во с. Карбинци

Решение за Улица и мост во с. Карбинци

Прочитај повеќе
Project_Image_3

Улици во с. Крупиште

Решение за Улици во с. Крупиште

Прочитај повеќе
Project_Image_4

Проектот за поврзување на локални патишта во РСМ

Прочитај повеќе
Project_Image_5

Јавен ПОВИК За субвенционирање на клима уреди

Прочитај повеќе