Записници од седници на советот 2017 - 2021

Записник од 22-та Седница Преземи PDF
Записник од 23-та Седница Преземи PDF
Записник од 24-та Седница Преземи PDF
Записник од 25-та Седница Преземи PDF
Записник од 26-та Седница Преземи PDF
Записник од 27-та Седница Преземи PDF
Записник од 28-та Седница Преземи PDF
Записник од 29-та Седница Преземи PDF
Записник од 30-та Седница Преземи PDF
Записник од 31-та Седница Преземи PDF
Записник од 32-та Седница Преземи PDF
Записник од 33-та Седница Преземи PDF
Записник од 34-та Седница Преземи PDF