Градежната офанзива во делот на уличната инфраструктура продолжува!
Денес за прв пат асфалт доби улица во с.Нов Караорман, една од шесте улици на кои интезивно се работи овој период!
Градежните активности продолжуваат и во другите населени места на територијата на Општина Карбинци,
се со една цел, да се создадат услови за нормално функционирање и живеење на жителите во секое населено место!
слика
слика
слика
слика